• Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos centras (dienos socialinės globos paslauga).
• Senyvo amžiaus asmenų su negalia dienos socialinės globos centras (dienos socialinės globos paslauga).
• Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės priežiūros centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
• Vaikų dienos centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
• Krizių centras (psichosocialinė pagalbą, laikino apnakvindinimo paslauga).
• Pagalbos globėjams, įtėviams skyrius (pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga).
• Padalinys Nakvynės namai (Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga).