Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas

Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • senyvo amžiaus asmenims;
  • suaugusiems asmenims su negalia.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • bendravimo;
 • laisvalaikio organizavimo;
 • maitinimo organizavimo,
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
 • specialaus transporto;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinės globos paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (formos SPP-2, SPS-1);
 • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • pageidaujantiems gauti dienos socialinės globos paslaugas – gydytojo pasirašytą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 046/a) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Socialinės paramos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju).
 • Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138.

Išsamesnės informacija apie dienos socialinės globos paslaugasteikiama telefonais (8-46) 47 02 02;

8 686 33 702.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  seniūnijų socialinius darbuotojus pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Gargždų seniūnija - tel. (8-46) 46 62 23;

Dauparų - Kvietinių seniūnija - tel. (8-46) 46 62 92;

Vėžaičių seniūnija - tel. (8-46) 45 82 70;

Dovilų seniūnija - tel. (8-46) 44 41 34;

Endriejavo seniūnija - tel. (8-46) 44 51 21;

Sendvario seniūnija - tel. (8-46) 48 90 29;

Kretingalės seniūnija - tel. (8-46) 44 65 32;

Priekulės seniūnija - tel. (8-46) 45 41 68;

Agluonėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 22 89;

Veiviržėnų seniūnija - tel. (8-46) 45 92 72;

Judrėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 29 85;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius - tel. (8-46) 47 20 18.

Puslapis atnaujintas: 2019-02-14