Informacija asmenims, norintiems gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugasGargždų socialinių paslaugų centro Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės priežiūros centre

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimai;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimai.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo, bendravimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės priežiūros centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pageidaujantys gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas įstaigoje – medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, jeigu šios informacijos Socialinės paramos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • Socialinių paslaugų teikėjas,  gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju).
 • Mokėjimo už socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138.

Išsamesnės informacija apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą teikiama telefonu

(8-46) 47 02 02, 8 686 33 702.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  seniūnijų socialinius darbuotojus pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Gargždų seniūnija - tel. (8-46) 46 62 23;

Dauparų - Kvietinių seniūnija - tel. (8-46) 46 62 92;

Vėžaičių seniūnija - tel. (8-46) 45 82 70;

Dovilų seniūnija - tel. (8-46) 44 41 34;

Endriejavo seniūnija - tel. (8-46) 44 51 21;

Sendvario seniūnija - tel. (8-46) 48 90 29;

Kretingalės seniūnija - tel. (8-46) 44 65 32;

Priekulės seniūnija - tel. (8-46) 45 41 68;

Agluonėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 22 89;

Veiviržėnų seniūnija - tel. (8-46) 45 92 72;

Judrėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 29 85;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius - tel. (8-46) 47 20 18.