Informacija asmenims norintiems gauti laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Krizių centre

Laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;
 • krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai;
 • asmenys, patyrę smurtą šeimoje;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • teisinės pagalbos organizavimo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimo;
 • nakvynės suteikimas (paslaugos teikimo trukmė yra 1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros. Esant objektyviai būtinybei, paslaugos teikimas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu gali būti pratęstas iki 7 parų, ilgesniam laikui – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu).

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl laikino apnakvindinimo paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Krizių centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali būti apnakvindintas įstaigoje.
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, jeigu šios informacijos Socialinės paramos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų Gargždų socialinių paslaugų centro Krizių centre gavimo asmuo kreipiasi į Krizių centro socialinį darbuotoją asmeniškai arba telefonu, psichosocialinės pagalbos paslauga teikiama nemokamai;
 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl laikinio apnakvindinimo paslaugos skyrimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju);
 • mokėjimo už socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T11-138;
 • krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai;
 • paslaugų gavėjai patys rūpinasi savo ir savo vaiko maitinimu bei priežiūra.

Išsamesnė informacija apie laikino apnakvindinimo, psichosocialinę pagalbą teikiama telefonais (8-46) 47 02 02; 8 677 73 032 (visą parą).

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  seniūnijų socialinius darbuotojus pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Gargždų seniūnija - tel. (8-46) 46 62 23;

Dauparų - Kvietinių seniūnija - tel. (8-46) 46 62 92;

Vėžaičių seniūnija - tel. (8-46) 45 82 70;

Dovilų seniūnija - tel. (8-46) 44 41 34;

Endriejavo seniūnija - tel. (8-46) 44 51 21;

Sendvario seniūnija - tel. (8-46) 48 90 29;

Kretingalės seniūnija - tel. (8-46) 44 65 32;

Priekulės seniūnija - tel. (8-46) 45 41 68;

Agluonėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 22 89;

Veiviržėnų seniūnija - tel. (8-46) 45 92 72;

Judrėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 29 85;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius - tel. (8-46) 47 20 18.