Informacija asmenims, norintiems gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • socialinės rizikos šeimos vaikui ir jo šeimai;
 • socialinės rizikos vaikui ir jo šeimai;
 • vaikui, turinčiam kitų socialinių ir (ar) psichologinių problemų, kuriam reikalingos socialinės paslaugos, ir jo šeimai.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo, bendravimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pageidaujantys gauti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas įstaigoje – medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, jeigu šios informacijos Socialinės paramos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • Socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Socialinės paramos skyriaus sprendimą, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančio asmens suaugusių šeimos narių ar jo globėju (rūpintoju).
 • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga teikiama nemokamai.

Išsamesnės informacija apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą teikiama telefonais

(8 46) 47 02 02; 8 683 23 934.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  seniūnijų socialinius darbuotojus pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Gargždų seniūnija - tel. (8-46) 46 62 23;

Dauparų - Kvietinių seniūnija - tel. (8-46) 46 62 92;

Vėžaičių seniūnija - tel. (8-46) 45 82 70;

Dovilų seniūnija - tel. (8-46) 44 41 34;

Endriejavo seniūnija - tel. (8-46) 44 51 21;

Sendvario seniūnija - tel. (8-46) 48 90 29;

Kretingalės seniūnija - tel. (8-46) 44 65 32;

Priekulės seniūnija - tel. (8-46) 45 41 68;

Agluonėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 22 89;

Veiviržėnų seniūnija - tel. (8-46) 45 92 72;

Judrėnų seniūnija - tel. (8-46) 44 29 85;

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius - tel. (8-46) 47 20 18.

Puslapis atnaujintas: 2019-02-14