• Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (dienos socialinės globos paslauga).
• Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės priežiūros centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
• Vaikų dienos centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
• Krizių centras (psichosocialinė pagalbą, laikino apnakvindinimo paslauga, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga).
• Padalinys Globos centras (paslaugos įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojojams), įtėviams ir asmenims, ketinantiems jais tapti).

• Padalinys Nakvynės namai (apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga).

Puslapis atnaujintas: 2019-02-18